top of page
Search

Καρκίνος του δέρματος και καλοκαίρι

«Υπάρχουν πολλών ειδών δερµατικοί όγκοι. Αυτός που συναντάται συχνότερα είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα ή επιθηλίωµα ενώ το πιο...

Blog: Blog2
bottom of page